S radosťou Vám oznamujeme, že dňa 18. júna 2016 o 16:00 hod. uzatvoríme sviatosť manželstva v rímskokatolíckom kostole Najsvätejšej Trojice v Trnave.


Buď sme rozum načisto stratili alebo sme ho konečne dostali, skrátka, bez seba žiť nevieme,  preto sa berieme! Dňa 18. júna 2016 o 15.30 hodine v kostole Nanebovzatej Panny Márie v Trnave.


Že ľúbime sa každý verí, no chceme to aj na papieri. Preto v jednu sobotu, vynecháme robotu a v kostole Povýšenia sv. kríža v Košolnej, farár buchne po stole: „Tak beriete sa a či nie?!“ Odpoveď sa dozviete, ak sa na nás pozriete dňa 4.6.2016 o 15-tej hodine...


Na známosť Vám dávame, že slobody sa vzdávame, že chceme spolu šťastne žiť a našu lásku manželstvom spečatiť dňa 11. 6. 2016 o 16.00 hod v rím.-kat. kostole v Dedinke.


Oznamujú,  že dňa 23. júla 2016 si sľúbia lásku a vernosť uzatvorením sviatostného manželstva v rímskokatolíckom kostole v Novoti o 15.00 hod.


Slovko „ÁNO“ vyslovíme, prstienky si vymeníme a bozkom všetko spečatíme. Dňa 30. júla 2016 uzatvoríme sviatosť manželstva v rímskokatolickom kostole v Kašove o 16.00 hod.


Vďační Bohu za dar lásky Vám s radosťou oznamujeme, že 25.6.2016 o 15:00 hod.  prijmeme sviatosť manželstva v kostole sv. Ondreja v Krásne nad Kysucou.


Svojim blízkym a známym tajomstvo prezradíme, že stav slobodný za manželský vymeníme 2.7.2016 o 17:00 na Mestskom úrade v Hnúšti.


Oznamujeme celému svetu jednu krásnu vetu: „Budeme sa brať.“ Dňa 3. septembra 2016 o 16.30 hod. na Mestskom úrade v Trenčíne.


S láskou oznamujú, že budú zosobášení dňa 9.7.2016 o 15-tej hodine v rímsko-katolíckom kostole Panny Márie v Kysuckom Novom Meste.


Spoločnou cestou ísť, v láske svoj život žiť, splniť si krásny sen to všetko sa začne v tento deň: 24. septembra 2016 o 16. hodine na Obecnom úrade v Hornej Vsi.